Sök

Sök

Benstöd Bipods Mini

Lätta, tysta och smidiga Bipods

Bipods Mini väger endast 325 gram – ett självklart val! Höjden på benen justeras enkelt och tyst, precis lika smidigt som du fäller in och ut benen när inga utanpåliggande fjädrar gnirkar, tynger och är i vägen.

Benstödet är försett med snabbfäste för picatinny-/weaverskena. Komplettera med en av Bearskins picatinnyskenor för framstocken om du vill fästa din bipod på ett smidigt sätt med hjälp av det främre rembygelfästet. Picatinny hittar du här
  • Höjd: 18,54 - 22,86 cm