Sök

Sök

Bockjakt - några tips för att lyckas lite bättre

Bockjakt - några tips för att lyckas lite bättre

Bockjakt


Bockjakten ( hornbärande handjur ) startar 16/8 och är som effektivast i början av jakttiden även om det fungerar utmärkt att jaga råbock även under september månad. Dock är det runt brunsten de går att locka in, samt att råbockarna exponerar sig betydligt mer under brunsten. Under brunsten rör sig råbocken ganska frekvent  i sitt revir under hela dygnet för att sedan när brunsten klingat av, mer inrikta sig på födosök för att återhämta sig från brunsten och att äta upp sig inför vintern.

 

Vind och vittring

Jag brukar definiera de växlar råbocken använder i sitt revir för att sedan vakta dessa och placera mig utifrån terräng och vindriktning. Viktigt att tänka på när det gäller att lyckas väl med bockjakten är vindriktning och följdaktligen vart din vittring hamnar. Min erfarenhet brukar vara att vidriktningen ofta vänder när solen går ned alternativt går upp vilket kan vara värt att tänka på lite extra när man smyger ut till den plats man sett ut i förväg som optimal för att passa på råbock.

 

Välja pass vid bockjakt

Jag brukar egentligen definiera 2 olika tillvägagångsätt vid bockjakten. Antingen sitter man på pass i ett torn och väntar vid en åker dit råbocken kommer för att äta eller så smyger man försiktigt runt mellan skogsterräng och åkermarker för att se om någon råbock är i farten. Smygandet passar mig personligen mycket bättre än stillasittandet vid bockjakt. Jag skulle inte säga att någon av metoderna är bättre än den andra i min värld utan situation och terräng bestämmer oftast tillvägagångsätt. Jag brukar ofta växla mellan att smyga några hundra meter för att sedan sitta i ro och spana av terrängen med min handkikare. Ledordet vid jakt bockjakt är att bråttom är sällan bra, om man röjer sig för råbocken så är chansen oftast över.

 

Ett jaktminne

Dock har jag en jakt i minnet som tilldrog sig för ett antal år sedan. Jag var ute och smög tidigt en morgon under bockjakten för att sitta och passa i skogsterrängen mellan 2 åkrar. Väl där så lockade jag lite med den Buttolo blatter jag hade med. Efter ca 5 minuter skällde ett rådjur ut mig i min vindriktning och jag insåg att jag var röjd, så jag smög vidare mot nya områden. När jag kommit ca 40 meter så råkade jag titta  tillbaka mot där jag suttit och lockat, och då står råbocken på den platsen. Skottet blev enkelt och odramatiskt och kvar på platsen låg revirbocken. Då detta var i premiär dagarna så kom råbocken på ljudet trots att den kände min vittring, men brunsten tog överhanden och den var tvungen att kolla ljudet.

 

Kamouflage

Kamouflage vid bockjakt är en nödvändighet men inte ett måste. Däremot så ökar de din chans att få råbocken avsevärt. Även om råbocken inte är den mest skarpsynta av alla djur i skogen så märker den lätt ansikte och händer, ansiktsnät och handskar är en framgångsfaktor vid bockjakt ( Dessutom så slipper du använda myggmedel på händerna om du använder handskar). Undvik att exponera dig på öppningar då råbocken reagerar på utstickande siluetter utan välj hellre att smyga in i skydd ( till exempel en stor gran ) innan du kikarspanar ut över åkrar eller hyggen. Bra kamouflage på kläderna och prasselfria kläder ökar också dina chanser till att komma till skott.

 

 

Lycka till med en lugn och trevlig jaktform / Rasmus.

Lämna en kommentar (alla fält krävs)