Sök

Sök

Eftersök på varg

Eftersök på varg

Eftersök på varg

När det kommer till eftersök på varg så är väl fungerande hundar ett av våra absolut bästa och effektivaste hjälpmedel för att lyckas med uppgiften.
Eftersök på en varg som är tillräckligt frisk för att kunna ta sig undan och förflytta sig tenderar att bli oerhört svåra och långdragna utan fungerande hundar som kan spåra upp och ställa den.
Dock skulle jag säga att jag sällan påbörjar ett vargeftersök med hundar såvida det inte är barmark och hunden behövs för att spåra vargen. Dvs jag släpper sällan hundar efter en skadad varg utan att konstatera hur skadad den är. På snö är mitt normala förfarande att vi spårar upp vargen utan hund, eller med hundar i band och ser hur skadad den är, är den så skadad att den observeras i eller vid legan avlivas den omedelbart. Kan man konstatera att den lämnat legan och tecken på skada finns ( blod, gångstilen inte ser normal ut ) så brukar jag spåra en liten bit till för att se beteendet på individen. Det kan ju vara så att den bara orkat springa iväg 100 m för att sedan ligga i sårlega igen vilket ger en ganska säker fingervisning på att den är i ganska dålig form och hundsläpp inte behövs. I mitt fall ser jag gärna att eftersöket kan avslutas utan lösa hundar då det alltid finns en risk att någon hund blir för närgången om vargen är så skadad att den ligger kvar i sårlegan och därmed kan hunden bli biten, en risk jag gärna undviker så långt det går.

Eftersök på varg, det är inte antalet passkyttar som löser uppgiften.

Vid eftersök på varg är det sällan mängden av passkyttar som fäller avgörandet utan i regel hur bra de passkyttar som är med är på att förflytta sig efter hundarna/spåraren och kommunicera mellan varandra för att på ett säkert sätt      ( läs: inte skjuta på varandra ) posta av det aktuella området. Rörliga pass och bra kommunikation mellan deltagarna gör eftersöket säkert och effektivt.

 

Vargeftersök, kalla in erfarna hundar och folk direkt.

ett vargeftersök är sällan en enkel sak och man bör alltid ta höjd redan från början att en skadad varg med sina ben och sinnen i behåll många gånger är en svår uppgift att lösa. Min rekommendation är att det kan vara värt att vänta in erfarna hundar och folk även om det tar tid att få dem på plats, för det är oftast hundarna som kommer lösa uppgiften om vargen inte är så allvarligt skadad att den är kvar på platsen.

 

Vargeftersök, eftersöket påbörjas.

Att säga hur en skadad varg beter sig är näst intill omöjligt, de är individer. Och kan göra allt ifrån att snurra runt i en tät ungskog så länge som den orkar, till att dra rakt fram genom landskapet utan att väja vare sig för breda älvar och samhällen.
När eftersöket påbörjas vill jag gärna börja med att ha de flesta postskyttarna en bit bort 2-4 km, utspridda i alla väderstreck. Någon kan vara närmre och posta på bra platser. När man märker hur vargen beter sig ( snurrar runt i samma område/ drar rakt ut ) så får passkyttarna avancera närmre alternativt hänga efter och posta ut allt eftersom det rör sig. Här är Tracker till stor hjälp då man ser vart både hundar och passkyttar befinner sig i realtid för att maximera säkerhet och effektivitet.

Nedan en bildserie från ett vargeftersök på barmark.

Spår i myren, vi är rätt.       

Vargen trycker bakom en rotvälta.

 

 

Jag hoppas mina rader hjälper dig till ett lyckat resultat / Rasmus

Lämna en kommentar (alla fält krävs)