Sök

Sök

Grävlingsjakt med ställande hund.

Grävlingsjakt med ställande hund.

Grävlingsjakt med ställande hund.

Jakten på grävling med ställande hund startar 21/8.
De hundraser som vanligast förknippas vid grävlingsjakt med ställande hund är spetsraser av olika slag, men egentligen så kan de flesta hundraser användas för att göra det jobbet. Som exempel kan nämnas stövare av olika raser, labrador och wachtelhund.
Då grävlingen är nattaktiv så sker normalt jakten under de mörka timmarna, så en bra pannlampa med ställbar styrka är att rekommendera. Ställbar styrka är att föredra då starkt ljus kan vara jobbigt för ögonen under längre tid när man rör sig ute på sök efter grävling.
De normalt effektivaste sätten att finna grävling brukar vara att antingen släppa hunden vid ett bebott grävling gryt eller att släppa hunden där grävlingen har sitt födosök. Havreåkrar brukar vara en hotspot när havren mognat, vilket brukar vara i augusti månad.

Injagning av hund på grävling.

De flesta hundar med lite jaktintresse är i regel ganska enkla att tända på grävling.
Dock så får man räkna med att den oprövade och/eller unghunden många gånger inte kommer få stopp på grävlingen utan enbart förfölja den till gryt eller ibland vägtrumma. Företeelsen kommer sig oftast av att hunden inte törs ligga så nära att grävlingen anser det nödvändigt att behöva stanna och försvara sig, utan rusar ner i skydd. För många hundar växer dock modet med erfarenhet och efter en tid börjar de få stopp på grävlingen.
Ett gott råd kan vara att jaga mot slutet av september/början av oktober om hunden har svårt att få stopp på grävlingen tidigare på säsongen, grävlingen är då betydligt fetare och står lättare i ståndskall.

Är grävlinggrytet bebott eller ej  ?.

Är man osäker på om grytet är bebott så är en god ide att titta efter grävlingtoaletten som är utanför grytet. Detta är en grop som grävlingen gräver och sedan bajsar i. Där kan man se om avföringen är färsk och vad den livnär sig på för närvarande. Det i sin tur ger vägledning om vart den har sitt födosök och följaktligen vart du ska gå med din hund på sök om inte hunden tar spåret från grytet.

När hunden har ståndskall på grävlingen.

Vid grävlingsjakt med ställande hund så behövs sällan någon större försiktighet vid ansmygningen, utan oftast står grävlingen uppbackad mot ett stenblock eller träd så länge hunden skäller på den.
Avfångningen görs enklast med salongsgevär eller grytpistol i kaliber 5,6*15R.
Kulan riktas mot hjärnan eller mitt emellan skulderbladen rakt uppifrån beroende på skottchans. Vid grävlingsjakt med ställande hund så rekommenderas att skott avlossas på nära håll, pipmynningen 1-10 cm från grävlingen då hunden kan vara mycket nära.

Lycka till med en trevlig jaktform / Rasmus

Lämna en kommentar (alla fält krävs)