Sök

Sök

Rävjakt

Rävjakt

Rävjakt

Rävjakt bedrevs förr i tiden sällan före skinnet blev gillt ( då räven är fullpälsad ). Den tiden inträder normalt runt senare hälften av november/början av december, då är skinnen som vackrast och betalades bäst. Idag så är rävskinnen svårsålda och ger dålig förtjänst men räven är fortfarande ett eftertraktat villebråd. Till viss del pga den påverkan den gör på resterande småviltstammar samt att den är en fascinerande och vacker varelse. I dag bedrivs rävjakt med olika jaktmetoder såsom vakjakt, lockjakt och jakt med hund från början av augusti till mitten av april.
 

Hundarna som används under rävjakt

Rävjakt bedrivs med 2 olika typer av hundar framförallt. Den ena typen av hund är drivande som förföljer räven med skall. Passkyttens uppgift är att försöka skjuta räven på drevet. Den andra typen av hund som använd är grythunden. Grythundens uppgift är att söka upp räven i grytet och försöka irritera den så mycket att räven lämnar grytet, även där är passkyttens uppgift att hinna med att skjuta när räven lämnar platsen.


Hundekipaget

Ett rävjakt ekipage består av stövare och grythund. Båda dessa hundtyper är normalt helt avgörande för att få en effektiv rävjakt med hund. Då räven många gånger går eller redan ligger i gryt när stövaren följer nattlöpan så behövs grythunden många gånger redan i ett tidigt skede av jakten. Annars har många rävar en tendens att gå i gryt efter att stövaren drivit en stund. Generellt skulle jag vilja påstå att i inlandet så skjuts ungefär 9/10 rävar vid grytjakt och motsvarande 1/10 på drev. Så båda hundtyperna är nödvändiga för att få en fungerande och effektiv rävjakt. Bearskin.se samt bearskin’s youtubekanal har flera fördjupande artiklar och filmer om rävjakt med hund och vad som kan vara bra att tänka på.


Lycka till med rävjakten!

 

Lämna en kommentar (alla fält krävs)