Sök

Sök

Toppfågeljakt, val av ammunition. Del 1

Toppfågeljakt, val av ammunition. Del 1

Toppfågeljakt

Val av ammunition

Vid toppfågeljakt har jag i början av min jaktkarriär använt mig av Norma silver torped i kaliber 6,5 55, dock upplevde jag att allt för många fåglar flög därifrån och eftersöken blev svåra då fågeln blödde mycket lite. Silver torped kulan är mycket spetsig och lämnar lite energi i fågeln.

Jakten på en bättre kula för toppfågeljakt fortskred och även Norma`s trubbiga övningsammunition 5,2 grams kula i 6,5 55 provades en tid. Dock var kulbanan mycket dålig med hänsyn till kulans utformning ( kort och trubbig = dåliga flygegenskaper ). Nästa steg var Normas 6,5 grams hålspetskula i 6,5 55 att bemästra toppfågeljakten vilket fungerade bättre än de tidigare men det kändes som att det borde finnas bättre kulor där ute. Efter lite funderande och ringande till personer med kunskaper i ämnet ( internet var ovanligt på den tiden ) så kom jag tillslut fram till att prova den ammunition som fält och banskyttarna använde sig av för att bemästra långa håll och sidvind på toppfågeljakt.

För målsättningen är att leverera en kula till en viss punkt långt bort så bra som möjligt oavsett om man är fältskytt eller jagar toppfågel.

Kulan hette då Norma Elit 9,1 gram och var en hålspetskula och nu började det mesta stämma i toppfågeljakten. Norma kom sedemera med Diamondline kulan vilken även den varit mycket bra till toppfågeljakt. Numera använder jag mig av Norma`s Diamondline 8,4 gram och Lapua scenar 7,8 gram för toppfågeljakt, vem som är bäst av de två vet jag ärligen inte för båda har fungerat mycket väl för toppfågeljakt. I båda fallen har jag valt den ammunition som har utgångshastighet runt 830 m/s då jag tycker att den snabbare laddningen som också finns kan förstöra mer på fågeln om det blir nära håll.

 

Inskjutning

Förr i tiden sköt jag in min studsare med utvald toppfågelammunition innan jag gav mig ut på toppfågeljakt mitt i prick på 150 m.
På 90-120 m fick man hålla lite lågt ( ca 3-4 cm ) och ut till 180 lite högt (ca 4 cm). När man sedan kom ut på håll överstigande 200 m så började det kännas lite mer som en gissning då man utan avståndsmätare var lite osäker på avståndet till toppfågeln minst sagt.
 
Användandet av avståndsmätare och targetrattar på kikarsiktet har eliminerat felkällan med exakt avstånd och förväntad träff vid toppfågeljakt. Dock är förarbetet avgörande vad gäller testskjutning av ammunition på banan viktig, och behöver noga jämföras med de siffror eller skytte appar som anger hur mycket man skall skruva på siktet för att träffa rätt på uppmätt avstånd.

Från vänster. Några av de kulor jag använt på toppfågeljakt sedan 90 talet.
Norma silvertorped. Helmantel. 9,0 gram
Norma övningsammunition. Helmantel. 5,2 gram
Norma övningsammunition. Hålspets. 6,5 gram
Lapua scenar. Hålspets 7,8 gram
Norma diamondline. Hålspets. 8,4 gram
 

Mer om inskjutning vid toppfågeljakt kommer i nästa artikel / Rasmus

1 Svar

Kent Barsk

Kent Barsk

02 01, 2022

Oj oj. Tänk om man hade all denna kunskap om trädskällarjakt o toppfågel när man började på 80talet. Vore nog allergisk mot tjäder nu😄

Lämna en kommentar (alla fält krävs)