Sök

Sök

Vargjakt med hund.

Vargjakt med hund.

Vargjakt med hund.

Vid det här laget har många jägare lärt sig att använda hund vid vargjakt och hur effektivt det kan vara. Men att döma av de frågor jag får ibland så har inte alla stött på jaktmetoden och hur man bör agera för att jaga varg säkert och effektivt med hund.
De flesta beskrivningar och bilder visar stövarliknande hundar som används vid vargjakt, men spetshundar fungerar egentligen lika bra. Dock bör man ha bjällra på hunden som vargen kan höra.
Att man kunde jaga varg med hund framstod knappast som en självklarhet när vargen började återuppstå i våra skandinaviska marker. Många har säkert läst berättelser om att man jagade varg med hund för länge sedan, men dessa jakter skedde mig veterligen oftast på sommaren och då på vargvalpar.
Den jakt jag i första hand pratar om sker på spårsnö, även om det även fungerar lika bra på barmark så länge hundarna är väl injagade för uppgiften.

Vargjakt med hund, varför fungerar det.

Om man förmänskligar vargen så skulle man kunna kalla den feg. Men i en vargs värld så skall den inte ge sig in i något som den inte tvärsäkert klarar av.
Så den känsla man bygger på när man använder hundar för vargjakt är att få vargen osäker på om den kommer klara av hundarna själv eller ej. Så länge vargen är osäker på utgången så kommer det också gå bra, men skulle den känna att den har fullständig kontroll på situationen så är det inte lika säkert hur utgången blir. Men hur gör man då för att försäkra sig om att vargen inte känner sig säker i situationen.
 
  1. Huvudregel nummer ett brukar vara att man spårar upp vargen och stöter den innan man släpper hundarna.
  2. Det är inte ovanligt att man avlossar skott i luften när man stött vargen ur daglegan för att säkerställa att vargen vet om att det är människor efter den.
  3. Man använder alltid minst 2 hundar på 1 varg, vilket ger ett psykiskt övertag gentemot vargen.
  4. Man använder ibland pinglor/bjällror på hundarna för att förstärka intrycket av människa.
  5. Man släpper som regel bara hundar på ensamma vargindivider. På flockar och par lämpar sig lapptyg och tryckjakt bättre.

 
Det är betydligt större chans att en vuxen varg ( alfadjur ) frontar hundarna än att en årsvarg/fjoling törs göra det. Om vargen/vargarna är alfadjur brukar de revirmarkera ganska frekvent under tiden du spårar dem.
Skulle jag beskriva själv hur jag brukar agera under vargjakten  kunde det se ut så här ungefär. Det kan vara att jaga de yngre vargarna med hund och hänga lapptyg alternativt gå efter (tryckjaga ) alfadjuren i första hand. Bedömningen jag skulle göra här är om vargarna har någon tidigare historik av att ta hundar, vilket självklart skulle göra mig ännu försiktigare med hundsläpp.
Vid jakt på våra stora rovdjur så tycker jag att det alltid är bra med en riskbedömning innan släpp av hundar, då har man åtminstone en plan och överraskningarna blir färre.

Normalt tillvägagångsätt vid vargjakt med hund.

Först konstateras i vilket område vargen befinner sig ( området kan vara 500 m i diameter till 5 km i diameter  eller mer ). Därefter sätts passkyttar ut runt området. När detta är gjort så går hundförarna in efter vargspåret. När man stöter vargen ur daglegan skjuter man ett skott i luften och hundarna släpps i spåret efter vargen. Hundjakten kan resultera i drev, gångstånd eller ståndskall beroende vilken vargindivid som jagas.

Varför jaga varg med hund ?

Fördelen med att jaga varg med hund är att vargen inte blir lika uppmärksam på omgivande passkyttar utan betydligt oftare gör misstag som den aldrig hade gjort annars.
 
Följer man de steg jag beskrivit i vargjakt med hund är min erfarenhet att man bedriver jakten på ett synnerligen effektivt och säkert sätt.

Jag hoppas att du som läst detta fått en ökad förståelse för vargjakt med hund och hur du skall gå tillväga / Rasmus

1 Svar

Anders Haugen

Anders Haugen

02 23, 2022

Bra Rasmus. Dette fungerer utmerket og er samme oppskrift /receptsom du ga meg for 5 år siden da du var her på Drevsjø. Jeg har befordret den videre til folk som har posisjoner i fellingslagene nord i “Innlandet” og det viser seg at det gar gitt svært gode resultater: De har fått trent opp noen riktig gode hunder og kjøpt inn kilometervis med lapptyg. Tusen takk for tips og jeg gjentar gjerne: " Svensken er människans bästa vän!"

Lämna en kommentar (alla fält krävs)