Sök

Sök

Vargjakt med lapptyg, del 1.

Vargjakt med lapptyg, del 1.

Vargjakt med lapptyg, en inledning.

När jag stötte på begreppet lapptyg för vargjakt så kändes det ganska osäkert och om det ens kan fungera.
Inledningsvis kan jag säga att hänga lapptyg är både tidskrävande och personalkrävande så normalt används det inte så ofta på ensamma vargindivider då arbetsinsatsen är stor, Metoden lämpar sig bäst för vargpar eller flockar som man vill hålla kvar i ett område och ta alla på en och samma plats eller att man har en varg på en bra plats och vill att den skall bli kvar där.
Mitt första möte med lapptyg var i vitryssland på just vargjakt. Resan blev ingen större succé jaktmässigt, men ryssarna var tämligen övertygande angående lapptygets effektivitet och hur man bör tänka runt upphängning av ”linan med röda flaggor”.
Att succén uteblev i Vitryssland var inte lapptygets fel utan mer otur att vargarna låg på fel ställen ( läs: reservat med jaktförbud ) efter några dagar framstod det inte som en slump längre varför de valde vissa områden för sin daglega, de visste vart de fick vara ifred helt enkelt. Resan var lärorik oavsett då vi spårade och följde vargarna vilket gav en viss känsla för hur djuren agerar som vilt, då resan genomfördes var vargarna och vargjakt ett betydligt mer okänt begrepp än idag så inlärningskurvan var brant.

Lapptyg, varför används det ?

Vargjakt med lapptyg används för att styra, mota eller stänga in djur, i det här fallet varg. Lapptyg kan också användas på andra viltslag med samma syften.

Lapptyg, varför fungerar det ?

Vargar är misstänksamma mot nya okända saker, är känslan från vargen att det är något skapat av människan så brukar den ha en stor misstro mot föremålet. Och det är den känslan lapptyget spelar på.

Ringens storlek.

Man brukar sträva efter att göra en vargring 1-2 km i diameter ungefär. Men terräng och möjligheten att göra ringen efter öppningar och vägar bestämmer storleken, så allt från 500 m i diameter till 5 km är vanligt. Fördelen om man lyckas göra ringen ca 1 ggr 1 km i diameter är att man kan börja rulla ut lapptyg på 4 fronter samtidigt.

Ringningsarbete.

Ringningsarbetet är som vid lodjursringning, man undviker bergsknölar och täta ungskogar där vargarna kan ligga utan rör sig efter öppna ytor såsom vägar, skoterleder, kalhyggen, sjöisar samt myrar.

Vargarna skall inte störas, bara lokaliseras.

Då vargen gärna rör sig långt in på dagen ( inte ovanligt att den är i rörelse till 10-12 på förmiddagen ) så blir jaktdagarna korta. Många gånger så hinns bara 1-2 timmars jakt med innan man får bryta för dagen pga regelverket som anger hur länge på dagen jakt på varg får förekomma, ( solens upp och nedgång styr detta).

Ett sätt för att kunna starta jakten tidigare kan vara att få kvar vargarna till nästa dag och då hänger man lapptyg runt där de tagit daglega ena dagen, för att kunna starta jakten nästa dag i ljusningen. Vid ringen och lapptyget brukar tillvägagångsättet vara att man före gryningen går eller åker runt ringen med lapptyg för att se om någon varg smitit ut under natten. Om de är kvar kallas passkyttar in som placerar sig runt lapptyget och som skall kunna se in i ringen. Är vargarna inte kvar så börjar det tråkiga arbetet med att rulla ihop tyget igen. Då vargar rent generellt inte är rädda för öppna ytor så placeras skyttarna vid lapptyget så de har god sikt och med kulfång in i ringen. När vargarna börjar röra på sig inuti lapptyget så är det vanligt att de följer lapptyget (10-30 m på insidan) för att se om det finns någon väg ut, det är ofta då passkytten har sin chans.

I nästa del fördjupar vi oss ännu mer i lapptygets användande

/ Rasmus

Lämna en kommentar (alla fält krävs)