Sök

Sök

Vargjakt med lapptyg, del 2.

Vargjakt med lapptyg, del 2.

Lapptyg, vad är det ?

Kort och gott så är lapptyg en lina med flaggor (fastsydda, knutna eller limmade)  på ett visst avstånd (ca 80 cm ) mellan sig. Flaggorna brukar var 25 cm * 6 cm ungefär och röda till färgen, dock så fungerar det lika bra med plastband som är uv beständig. Lapptyget förvaras ofta i plastsäckar med doftgranar och/eller parfym för att få lapptyget att lukta ”farligt” än mer.
Linan behöver inte vara av något specifikt material, men däremot så bör den inte suga vatten eller vara för tung i sig själv då den då gärna hänger ner.  Är linan tung och vill hänga ner så behövs många stöttor/ upphängningar vilket i sin tur sinkar arbetet när vargen/vargarna är ringade och lapptyget hängs runt dem.
När man drar ut tyget så går i regel 1 person med bärmes/rulle där tyget är upprullat, denne är också den som väljer vart tyget dras ut. Efter går 1-2 personer som hänger fast tyget i trädgrenar och spänner det eftersom man går framåt. Vid öppna ytor får dessa ”hängare” tälja pinnar som skall hålla tyget i rätt höjd. Efter väg kan med stor fördel stängselstolpar i plast användas. Om möjligt så brukar man hänga på utsidan efter vägar, det för att om vargen kommer till vägen för att korsa den inifrån skall ha enklare att se tyget, ofta så växer vegetationen tätt i vägsidor. En rulle lapptyg brukar normalt ha 1-2 km tyg på sig.


Vargen är på höger sida i bild.

Vargen har under natten gått fram och inspekterat lapptyget utan att våga passera.

 

Hur man hänger lapptyg.

Det finns några mycket viktiga hållpunkter som man bör följa för att lapptyg skall fungera .
Det viktigaste är att lapptyget hela tiden skall hänga i ögonhöjd på vargen, har man det i tanken så brukar det bli rätt. Snödjup och hur snön bär vargen bestämmer i mångt och mycket höjd på lapptyget. Höjden skall vara så att vargen varken törs krypa under eller hoppa över lapptyget.
När man drar ut tyget så bör man undvika blockig terräng då vargen kan hoppa på stenar över tyget eller krypa mellan stenar under tyget. Vid diken och bäckdrag kan man behöva tynga ner lapptyget så det hela tiden följer regeln, ögonhöjd på vargen.
Lapptyg skall hängas där det är synligt för vargen, ungskogar och täta buskage är inte en bra plats för lapptyg. Häng hellre utanför tätningen även om det innebär en omväg. Vargen bör kunna upptäcka lapptyget på minst 15 m, det för att om den kommer i full fart skall hinna uppfatta lapptyget och vända. Om man är tvungen att hänga i tät vegetation så kan man förstärka intrycken av något nytt och farligt en aning genom att slå ur snö ur träd samt ta ner de närmaste träden mot lapptyget. Vid vissa tillfällen brukar man också gå ca 10 m på insidan lapptyget och dra en dieselindränkt trasa bakom sig för att förstärka intrycket av något okänt och farligt för vargen.

När jakten börjar inne i lapptyget.

Ofta brukar jag föredra 2 personer för varje förväntad varg inne i lapptyget. Det brukar vara massor av spår inne i ringen då vargarna rört sig under natten för att försöka hitta en väg ut. Allt eftersom man följer spåren inne i ringen så splittrar man upp sig och tar de spår som finns till man stöter vargarna, sedan är det bara att hänga på och hoppas att den går i pass hos någon av passkyttarna eller någon av skyttarna som följer med en bit bakom i spåret  inne i ringen. Om någon av ”släpskyttarna” ser vargen inne i ringen så hakar den på istället för den som först följde vargen, på så vis spar man tid. När man följt vargarna en tid och det är språngspår lite överallt i ringen är det inte ovanligt att man släpper hundar som får sätta lite mer tryck på vargen, Dock så är jag försiktig med att släppa om jag vet att det är flera vargar initialt i ringen.

Hoppas att dessa rader hjälpt dig till ett lyckat resultat när du hänger lapptyg runt vargar
/ Rasmus

 

 

Lämna en kommentar (alla fält krävs)