Sök

Sök

Rasmus Boström på rävjakt klädd i jaktkläder från Bearskin. Lyckad rävjakt.
Rasmus Boström på rävjakt klädd i jaktkläder från Bearskin. Lyckad rävjakt.

Hundtyper

Grythundar som normalt används till grytjakt är tysk jaktterrier, borderterrier, Släthårig foxterrier, parson jack russel terrier, jack russel terrier samt släthårig och strävhårig tax. Då samtliga av dessa raser har använts till grytjakt under lång tid så finns lämpliga individer där oavsett ras.

Arbetsmetoder hos hunden

Inte alltid så kan man jaga både räv och grävling med samma hund då arbetsättet skiljer sig markant mellan jaktmetoderna. Det ena bygger på att få räven lämna grytet och den andra jaktmetoden bygger på att man vill få grävlingen att känna sig trygg på en plats i grytet så att man kan gräva sig ned till platsen i lugn och ro. Vissa hundar byter dock arbetssätt beroende på viltslag och kan användas till båda delarna med framgång.

Jaktmetoder vid grytjakt

Rävsprängare, rävjakt


Det finns 2 olika typer av grytjakt. Den ena går ut på att jaga i gryt med sk rävsprängare vilket har som uppdrag att med sitt beteende få räven att vilja fly grytet till en säkrare plats någon annan stans. Jägarens uppgift är att stå rätt utanför grytet och försöka med ett välriktat skott att fälla räven.

Förliggare ( grävlingjakt )

Den andra typen av grytjakt inriktar sig på grävling, grythundens arbetssätt inriktar sig på att ställa grävlingen under jord. Hundägarens uppgift är att lokalisera grythunden under marken där den skäller på grävlingen och gräva/spetta sig ned till platsen där hunden befinner sig. Ambitionen brukar vara att komma ned ungefär 2-4 dm bakom huvudet på där hundens huvud befinner sig, kommer man ned för nära grävlingen så brukar den gärna försöka lämna platsen (gå loss) till en annan del av grytet och nytt nedslag behöver göras. Avfångningen av grävlingen sker där med grytrevolver eller salongsgevär i kaliber 5,6 *15R. För utförligare beskrivningar så finns filmer på Bearskin`s youtube kanal som behandlar ämnet grytjakt.