Sök

Sök

Vapenrem till ditt vapen. Svensktillverkad vapenrem som bär dit vapen bekvämt
förbered din hund for kommande jaktsäsong. Hundprylar anpassad för jakt och skytte. Bearskin har jaktkläder, jakttillbehör och hundprylar för din jakt och jakt hund. Köp hundväst, koppel och prylar till ett bra pris.

Rävjakt med hund

Rävjakt med hund och i synnerhet stövare och terrier är för många intresserade jaktens formel 1. Från att stå orörlig i timmar till att plötsligt få chansen och avlossas ett bra skott under bråkdelen av en sekund.

Stövaren

De flesta har stövaren för att resa räven och sedan försöka skjuta på drev. Men inte sällan går räven i gryt innan man sett den, alternativt ligger den i daglega utanför grytöppningen för att sedan slinka ner i hålet när stövaren närmar sig. Helt klart ökar frekvensen av drevrävar om man har en stövare som väcker på slag, det vill säga den gör räven uppmärksam på sin närvaro som då lämnar grytet/ daglegan. Alternativet är att stövaren följer rävens nattspår tyst vilket mer överraskar räven och den tippar ner i grytet när hunden överraskar den. Detta gör att rävjakt med hund är mycket effektivt.

Var hittar du räven?

Räven hittar man när det är spårsnö, eller på barmark. På barmark är det en bra idé att släppa stövaren på kända platser de gärna har som daglega. Dessa kan ofta vara i närheten av gryt. Vill man ökafrekvensen av lyckade släpp/upptag kan man anlägga rävåtlar på platser man vill hitta rävarna. Täta ungskogar och kuperad terräng ökar ofta chansen att räven lägger sig i daglega efter att ha fått sig en matbit vid åteln.

Har man ingen stövare så brukar man ” ringa gryt ” på nysnö. Man går till kända rävtillhåll såsom gryt, lador osv och går en ring utanför grytet. Gärna 50 meter eller mer ifrån rävtillhållet. Att gå för nära grytet gör ofta räven mycket misstänksam för att nalkas grytet igen. Ibland finns inga rävspår att finna resten av vintern runt grytet, om bara räven misstänker att det är något lurt på gång. Skogsrävar är oftast mycket mer känsliga än byrävar som är mer vana människor och störningar. Detta är klassiska utmaningar vid rävjakt med hund.

Dags för grythunden

När man nu med stövarens hjälp eller med hjälp av spåren konstaterat att det ligger en eller flera rävar i gryt så ärdet dags för grythunden. Grythundens uppgift är att söka kontakt med räven och oroa den så mycket att den finner för gott att lämna platsen.

En rävsprängare är en hund med stor rörlighet. Dvs den söker kontakt med räven och ska helst lämna den inom 15minuter ( gärna 5 ). När hunden  väl lämnat räven skall den  försöka hitta en ny väg fram till räven, alternativt komma ut och låta sig kopplas eller sätta sig hos hundföraren. För de flesta rävar räcker detta beteende hos hunden för att de skall välja att fly fältet. Det kan inte nog sägas att ju mindre ljud man gjort som får räven att misstänka att någon väntar på den utanför grytet ökar exponentiellt chansen till att räven tittar ut.

Några goda råd för rävjakt med hund

Stå inte mitt framför grytöppningen, ofta kikar räven ut innan den bestämmer sig för vad den skall göra. Ser den en passkytt så väljer den oftast att gå in och vill helst inte komma ut igen. Skulle det ske ändå att räven ser dig så frys till is, inte en blinkning får förekomma. Många gånger tycker då räven att du ser så ofarlig ut att den provar lyckan och sticker. Skjut aldrig mot grytöppningen. Släpp ut räven åtminstone 2 m ( ca 2 rävlängder ). Det är en regel som gäller nybörjare som erfarna grytjägare. Det finns 2 anledningar.

1. Dödar du inte räven med ditt skott så finns en stor risk att den inte kommer ut mer och du får ett tråkigt eftersök på halsen.

2. Om det finns en grythund inne så kan den komma ut alldeles bakom räven och det blir en ofrivillig Double.

Sist men inte minst topptricket!

Är man 2 personer och räven är ovillig att komma ut så tar den ena personen med sig hundar och allt som gör räven misstänksam. Den som går därifrån pratar högljutt samt trampar hårt i marken så räven tydligt hör hur allt blir lugnt.

Passkytten som lämnas kvar får inte släppa vind till grytet, Inte flytta en fot eller på något sätt göra räven varse att man finns där. Och absolut inte stå framför grytöppningen. Detta får många ovilliga rävar att lämna tryggheten.

Lycka till med din rävjakt med hund!
Hoppas och tror du kommer gilla det!

/ Rasmus Boström