Sök

Sök

Vildsvinsjakt

Vildsvinsvjakt

Vildsvin och vildsvinsjakt är en tämligen ny företeelse i våra svenska skogar. Djuret har funnits under ganska lång tid i Sverige men då mest i hägn på större gods från början. Sakta men säkert har vildsvinet spridit sig från dessa och återfinns nu talrikt från ungefär leksand och söderut i landet. Vildsvinen vandrar långa sträckor och besätter ständigt nya områden även så långt in i inlandet som fjälltrakterna, men då är det mest galtar som vandrat iväg för att hitta nya områden att bosätta sig på.


Hur jagas vildsvin?

Vildsvin jagas lite olika beroende på storleken på markerna samt vad man önskar att uppnå med jakten. Sugga som åtföljs av kultingar är fredad medan jakten oftast inriktas på ensamma individer. 

Skyddsjakt i gröda

Den tid då vildsvinen gör mest skada är under sommarhalvåret i grödor, och stor möda läggs på vildsvinsjakt just  i grödan för att skrämma dem därifrån. Jakten sker nattetid då vildsvinen vågar sig ut på fälten, Nuförtiden är det tillåtet med mörkersikten som gör jakten effektivare och mer genomförbar. Tidigare använde man sig ofta av en metod som innebar att man smög sig så nära som möjligt i skydd av mörkret för att där välja ut ett vildsvin, tända lampan och skjuta fort innan vildsvinet flydde ur ljuskäglan. Idag är det enklare, effektivare och säkrare.

Vildsvinsjakt,  åtel.

Något många små markägare använder sig av då deras marker är för små för hundjakt är att anlägga foderplatser/åtlar för att få vildsvinen att besöka dessa och kunna urvalsjaga därifrån. 

Idag får man använda mörkersikten för att förenkla jakten vilket har ökat effektiviteten men också säkerheten.

Vildsvinsjakt med hund

Vildsvinsjakt med hund sker ofta med ställande hund eller stötande hund. Då man jagar med ställande hund kan det ofta ske som ensamjakt eller några få jägare tillsammans.  Själva andemeningen är att hunden ställer ett vildsvin som hundföraren sedan försöker skjuta på ståndskall, lyckas inte det så kan någon av passkyttarna lyckas.

Med stötande hund sker det oftare med flera passkyttar inblandade då själva meningen är att hunden stöter vildsvinen/vildsvinet en kortare tid för att sedan vända tillbaka till ägaren och söka nytt villebråd. Då det är gott om vildsvin i området och den stötande hunden aktiv så kan mycket hända för de passkyttar som deltar. Då vildsvinen är störningskänsliga så är det inte ovanligt att de större markägarna enbart har några få jakter per år och lugna perioder däremellan för att få vildvinen att trivas och stanna på markerna. Lugna platser där ingen vildsvinsjakt sker samt matning i närheten av dessa är också ett sätt att minska skador på grödor då vildsvinen gärna stannar på platser de är ostörda på.

 

Lycka till med vildsvinsjakten!