Sök

Sök

Fågeljakt med trädskällare

Fågeljakt är ett brett samlingsord som berör ungefär 30 olika fågelarter i sverige vilka vi får jaga.

Fågeljakt med hund kan bedrivas med ställande fågelhund, stötande fågelhund eller stående fågelhund. Ytterligare så använder vi även apporterande fågelhund för att hjälpa oss finna skjutna fåglar i vatten och på land.

Ställanda och stötande fågelhund

Ställanda fågelhund

Fågeljakt med denna hundtyp avses i regel finsk spets och norrbottenspet men även laikor kan användas med stor framgång som trädskällare. Med dessa hundtyper avses skogsfågeljakt på Tjäder, Orre och i viss mån Järpe.

Stötande fågelhund

Fågeljakt med stötande hund används också med framgång på skogshöns men även andra markbundna fågelarter kan jagas med denna hundtyp.

Stående fågelhund

Till denna typ av fågeljakt återfinns bland annat Pointer, vosteh samt olika setter raser. Syftet med hunden är att den söker upp fågel och när den lokaliserat fågeln markerar med att stå för den. Om hunden är för framfusig kommer den att stöta fågeln och jägaren mister sin möjlighet till skott, utan hunden behöver samarbeta med föraren. Det innebär vid lokalisering av fågeln att hunden fryser till framför denne så att jägaren kan ställa sig i position innan han/hon ger kommando till hunden att stöta upp fågeln. Principen bygger på att fågeln trycker så länge den känner sig trygg nog för att våga chansa på att den inte behöver fly/flyga.

Apportören

Vid fågeljakt använder man sig oftast av någon av de retriever raser som finns. Hundens uppgift är att lokalisera och hämta fågel eller exempelvis kaniner som skjutits. Oavsett om viltet ligger på land eller i vattnet så skall hunden hitta, ta bytet i munnen och leverera det till föraren. Lagen kräver att en apportör finns med vid andjakt samt vissa andra typer av fågeljakt.