Sök

Sök

hjortjakt i svenska skoger. Jaktkläder från Bearskin.
Spanade efter älg på jakt. Jaktkläder från Bearskin, Midlayer Fleece och jaktkeps.

Vakjakt - vad är det?

Vakjaktär en jaktform som innebär att jägaren vakar eller väntar in viltet i dess naturliga miljö och anpassar sin placering till djurets rörelsemönster. Ofta sker vakjakten i ett jakttorn eller vid andra strategisk platser där jägaren förväntar sig att viltet dyker upp. Det kan handla om naturliga betesmarker, viltväxlar eller bo-platser. Vakjakt kan även ske vid utfodringsstationer eller vid åtel, men kallas då åteljakt.


Vid vakjakt gäller samma lagar och regler som vid andra jaktformer. Vid vakjakt används inte hund. Däremot skall du ha tillgång till eftersökshund i närheten så att eftersök kan påbörjas inom två timmar från avlossat skott vid skadeskjutning.

Allmänt om vakjakt

Vakjakten innebär att du som jägare ofta sitter på vak eller på pass redan innan viltet kommer. Dock går det även att blanda vakjakten med andra jaktformer, så som t.ex. smygjakt. Vakjakten sker ofta i gryning och skymning, men även nattetid med månljuset som enda belysning. Vid åteljakt kan dock även åtelbelysning användas.Vakjakt sker på en mängd olika viltarter, men vanligast förekommande är vakjakt på vildsvin, räv,rådjur och speciellt råbock. Vakjakt sker dock även på dovhjort, kronhjort älg och annat vilt.

Jakttider
Vakjakt på räv och vildsvin får ske under ordinarie jakttider även om en stor del av denna jakt sker under hela året i form utav skyddsjakt eller predatorjakt. Vakjakt på råbock sker vanligtvis i gryning och i skymning förutom under de första premiär jaktdagarna då råbockarna är aktiva under större delen av dagarna.

Handkikare
Vid vakjakt är det ofta många som tar med handkikare så att rätt vilt kan väljas ut i lugn och ro. Dessutom är det enklare med en bra handkikare att kolla misstänkta observationer.

Vindriktning och aktsamhet
Under vakjakten är det viktigt att vara mycket försiktig vid ansmygningen till jakttornet, vallen eller spannmålet. Det är inte ovanligt att viltet redan ligger och trycker i närheten och du vill därför inte skrämma iväg djuren. Det är även viktigt att tänka på vindriktningen. Du skall alltid ha vinden i ansiktet, annars får djuren vittring av dig och du kommer garanterat inte se något vilt. Det är även viktigt att ta det lugnt i skottillfället. Vid vakjakt får du ofta mycket tid på dig att ta säkra och bra skott då viltet inte är under rörelse.

Lycka till!